top of page

Läs mer om imago här...

​Imago relationsterapi
 
Har utvecklats av psykologerna och paret Harville Hendrix och Helen Hunt i USA,


Metoden bygger på mångårig erfarenhet av psykoterapi med par och metoden hjälper parterna att återupptäcka varandra så att relationen kan fördjupas och bli ett medvetet förhållande.​

De centrala delarna i imagometoden går även att tillämpa på andra områden, som i organisationssammanhang och konfliktlösning.

 

Imago betyder bild


Det är den bild vi alla bär med oss av den ideala partnern, en bild som bygger på våra tidiga erfarenheter av relationer till viktiga personer i våra liv. 

Det är både positiva och negativa erfarenheter. De negativa erfarenheterna handlar mycket om brister eller sår som vi omedvetet eller medvetet behöver reparera. 

Den partner vi söker är också den som vi vill ska läka våra sår. Så länge vi är omedvetna om det är risken stor att vi istället återskapar de sårande erfarenheterna med vår partner.


Med hjälp av en medveten dialog kan båda parter få en chans att växa och utvecklas som människor. 

Ett centralt verktyg i arbetet är den intentionella dialogen. Den kan sammanfattas i tre steg: spegling, validering och empati.

Genom dessa tre steg försäkrar man att båda parterna blir hörda, får bekräftelse för sin upplevelse och förståelse för sin verklighet.

Metoden är integrativ och kognitiv, systemisk, kommunikationsteoretisk och objektsrelations-teoretisk psykologi.
En viktig ingrediens är att arbeta utifrån mindfulness.

Kärlek är att bry sig
om varandra.

Även när man är arg.

Blomma, citat parrelation
bottom of page